Straatkindje in Kigoma, Tanzania

Wil je het Maendeleo Jeugdcentrum rechstreeks steunen, zonder mee te doen aan de tekeningactie? Dat kan uiteraard!

Je kan één of meerdere straatkinderen naar school sturen:

  • voor elk veelvoud van 48 euro stuur je een straatkind een jaar naar een lagere school
  • voor elk veelvoud van 192 euro stuur je een straatjongere een jaar naar een secundaire school

Geef straatkinderen in Tanzania een studiebeurs door een gift op het rekeningnummer van Fracarita Belgium BE51 4459 6281 2162 met gestructureerde mededeling 024/9192/00067.

Je krijgt automatisch een fiscaal attest toegestuurd wanneer je giften op jaarbasis € 40 of meer bedragen. Zo krijg je dit jaar via de belastingen maar liefst 60% op het totaal van de giften terug. Een gift van € 100 kost jou op die manier in werkelijkheid slechts € 40. Één van 250 euro is na aftrok van de belastingen een werkelijke inspanning van 100 euro.

Meer info vind je hier.