Werelddag van de Geestelijke Gezondheid

Vandaag, 10 oktober, vieren we Werelddag van de Geestelijke Gezondheid, met als centraal thema: “geestelijke gezondheid is een universeel mensenrecht”. Bij Fracarita Belgium en onze Afrikaanse partners staan we hier volledig achter. Heel wat voorzieningen zetten zich deze week in om dit belangrijke thema onder de aandacht te brengen en de gemeenschap te sensibiliseren.