Recent nieuws

Verhoogde belastingvermindering in 2020 voor giften

Verhoogde belastingvermindering in 2020 voor giften

Steun je in 2020 de projecten van Fracarita Belgium voor 40 euro of meer? Dan heb je extra fiscale voordelen! Giften gedaan in het kalenderjaar 2020 zijn aftrekbaar ten belope van 60% i.p.v. 45%. Daarnaast kan voortaan 20% van het bedrag van het netto inkomen worden ingegeven als belastingvermindering, in plaats van 10%.

Lees verder!
Kinderen met een beperking in Rwanda

Ontwikkelingssamenwerking

Fracarita Belgium is de Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking van de internationale Congregatie Broeders Van Liefde. Sinds haar oprichting in 1967, onder de naam Caraes, ondersteunen we wereldwijd de projecten van de Congregatie. Dat doen we in drie domeinen: geestelijke gezondheidszorgzorg voor personen met een beperking en onderwijs.

De ngo opereert als regionaal fondsenwervingskantoor voor België. Vanuit onze kantoren in Gent faciliteren wij financiële en materiële steun en toegang tot kennis en expertise voor initiatieven van zorg, onderwijs en welzijn in momenteel 16 landen in AfrikaAzië en Latijns-Amerika.

Kom meer over ons te weten

Steun je ook onze projecten?

Jij kan samen met ons mee het verschil maken! Jouw gift zorgt ervoor dat we samen het aanbod van aangepaste zorg en kwaliteitsvol onderwijs kunnen bestendigen of uitbreiden. Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen:

– Steun via een éénmalige gift
– Structureel steunen via een maandelijkse gift
– Join the K-Mille family
– Shop online en steun de projecten zonder meerprijs
– Schenk (tweedehands)materiaal
– Schenk via jouw testament

STRUCTUREEL STEUNEN VIA EEN MAANDELIJKSE GIFT - Fracarita Belgium foto

Zuidactie 2020 'Fuerza, Mamá!'

Fracarita Belgium organiseert jaarlijks een Zuidactiecampagne voor een concreet project in het Zuiden. Belgische scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde, maar ook ruimer, organiseren gedurende een jaar fondsenwervende acties voor het project.

Met de Zuidactie van dit jaar, willen we voorkomen dat kinderen in Nicaragua hun leven op straat moeten doorbrengen. Dit kan als we kinderen en ouders uit kwetsbare en ontwrichte gezinnen de nodige begeleiding geven. Want elk kind heeft een veilige en stabiele thuissituatie nodig om zich maximaal te kunnen ontwikkelen, waar ook ter wereld. Kinderen horen thuis, niet op straat.

Actrice Sarah Vangeel is ambassadrice van onze Zuidactie. Ze neemt jullie mee naar Nicaragua in de campagnefilm hiernaast.

Word jij er ook één uit de duizend?

Yo, ik ben K-Mille! Ik volg les in de school van de Broeders van Liefde in Butare, Rwanda. Het hart van Afrika, dat is mijn thuis. Wist je dat elk jaar meer dan 140.000 mensen gebruik maken van de diensten van de Broeders van Liefde in het Grote Merengebied? Da’s een hele uitdaging, want deze regio kent structurele armoede. Wie bij de projecten komt aankloppen, heeft meestal niet de middelen om de hulp volledig zelf te betalen. De kosten voor medicatie, medisch of educatief materiaal lopen snel op…

Daarom lanceer ik een oproep om 1.000 leden te vinden voor de K-Mille familie. Een familie die het verschil wil maken! Doe je mee?

Hier ben ik thuis - K-MILLE - Fracarita Belgium 1