De Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders Van Liefde

Fracarita Belgium is de Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking van de internationale Congregatie Broeders Van Liefde. Sinds haar oprichting in 1967, onder de naam Caraes, ondersteunen we wereldwijd de projecten van de Congregatie in drie domeinen:

  • geestelijke gezondheidszorg,
  • zorg voor personen met een beperking,
  • onderwijs en opleiding.

Omwille van de toenemende internationalisering van de werking van de Broeders van Liefde en de daarmee gepaard gaande uitdagingen voor de Belgische NGO, werd in de beginjaren van dit millennium een internationale koepelorganisatie opgericht onder de naam Fracarita International. In 2013 werd de naam Caraes, naar analogie met de internationale structuur, veranderd in Fracarita Belgium.

Vanuit onze kantoren in Gent faciliteren wij financiële en materiële steun en toegang tot kennis en expertise voor initiatieven van zorg, onderwijs en welzijn in momenteel 16 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Over Fracarita Belgium - Netwerk en partners - Fracarita Belgium
NETWERK EN PARTNERS - Fracarita Belgium
Integriteit en professionaliteit
Over Fracarita Belgium - Integriteit en professionaliteit - Fracarita Belgium