De ngo voor internationale samenwerking van de Groep Broeders van Liefde

Fracarita Belgium is de ngo voor internationale samenwerking van de Groep Broeders van Liefde. Sinds haar oprichting in 1967 (onder de naam Caraes) ondersteunt Fracarita Belgium partnervoorzieningen van de congregatie in Afrika, met focus op het Grote Merengebied. Occasioneel worden ook partners in Azië en Latijns-Amerika ondersteund. Deze partners situeren zich binnen drie domeinen:

  • geestelijke gezondheidszorg (de zorg voor personen die nood hebben aan psychologische begeleiding, psychiatrische zorg en verslavingszorg),
  • orthopedagogische zorg (zorg voor personen met een beperking; zowel fysiek, sensorieel, motorisch, verstandelijk, als sociaal),
  • onderwijs en opleiding.

Vanuit de kantoren in Gent faciliteert Fracarita Belgium financiële en materiële steun en de toegang tot kennis en expertise voor initiatieven van zorg, onderwijs en welzijn. Fracarita Belgium engageert zich niet alleen in de partnerlanden, maar heeft ook een werking in België met drie duidelijke doelstellingen: sensibilisatie, educatie en solidariteit.

Over Fracarita Belgium - Netwerk en partners - Fracarita Belgium
NETWERK EN PARTNERS - Fracarita Belgium
Integriteit en professionaliteit
Over Fracarita Belgium - Integriteit en professionaliteit - Fracarita Belgium