Br. Saul en Br. Edouard op huisbezoek Zuidactie Fracarita Belgium Verborgen Schatten

Stand van zaken na de Zuidactie 2018 ‘Verborgen Schatten’ in Ethiopië

Kennen jullie nog Br. Saul en Br. Edouard van onze Zuidactie ‘Verborgen Schatten’ in 2018? Ze zijn ondertussen al bijna twee jaar actief bezig met hun project in Yirgachaffe (Ethiopië). Dankzij jullie steun hebben ze hun bescheiden dagcentrum met containers uitgebouwd en konden ze ook hun huisbezoeken verder zetten.

Oud-zuidreizigers Kris Demeter en Elke Ruytinx in Ethiopië

Oud-Zuidreizigers op werkreis naar Ethiopië

Oud-zuidreizigers Kris Demeter en Elke Ruytinx maakten in april dit jaar een werkreis naar Ethiopië op uitnodiging van Fracarita Belgium. Met Br. Saul en Br. Edouard gingen ze in gesprek over de huidige werking en de richting die ze met het project in de toekomst willen uitgaan.