Integriteit en professionaliteit

We engageren ons voor integriteit en professionaliteit

Fracarita Belgium vraagt van zijn medewerkers en vrijwilligers de nodige professionaliteit, integriteit en teamgerichtheid. Het is belangrijk dat elk in zijn relatie tot anderen, in het bijzonder met de hulpbehoevenden, zich op een correcte manier gedraagt. Voor alle activiteiten binnen de werking van Fracarita Belgium wordt nauwlettend toegekeken dat er geen schendingen gebeuren tegen het integriteitscharter dat de hele Belgische sector van ontwikkelingssamenwerking in 2018 heeft ondertekend en dat sedert de nieuwe wet op ontwikkelingssamenwerking van 2020 voor alle actoren geldt.

Charter Integriteit (.pdf)

We keuren elke vorm van integriteitsschending (zowel misbruik, fraude, als corruptie) af.

Vragen of klachten melden?

Heb je vragen of klachten in het kader van de werking van Fracarita Belgium? Dan kan je steeds terecht op het e-mailadres klachten@fracarita.broedersvanliefde.be. Onze diensten gaan er integer mee aan de slag!

Meer weten over onze werking voor integriteit en professionaliteit?

Binnenkort vind je hier de nodige informatie over hoe wij integriteit en professionaliteit in onze werking verankeren. Maar aarzel niet ons nu al met vragen of suggesties te contacteren via bovenstaand emailadres.