Integriteit en professionaliteit

We engageren ons voor integriteit en professionaliteit

Fracarita Belgium vraagt van zijn medewerkers en vrijwilligers de nodige professionaliteit, integriteit en teamgerichtheid. Het is belangrijk dat elk in zijn relatie tot anderen, in het bijzonder met de hulpbehoevenden, zich op een correcte manier gedraagt. Voor alle activiteiten binnen de werking van Fracarita Belgium wordt nauwlettend toegekeken dat er geen schendingen gebeuren tegen het integriteitscharter dat de hele Belgische sector van ontwikkelingssamenwerking in 2018 heeft ondertekend en dat sedert de nieuwe wet op ontwikkelingssamenwerking van 2020 voor alle actoren geldt.

Charter Integriteit (.pdf)

We keuren elke vorm van integriteitsschending (zowel misbruik, fraude, als corruptie) af.

Daarom bestaat er een Ethische Code voor Fracarita Belgium die beschikbaar is via deze link. Dit is een contractuele verbintenis voor alle medewerkers en contractuele vrijwilligers van Fracarita Belgium, alsook voor deelnemers aan reizen georganiseerd door de ngo. De procedure is uitgewerkt in de eigenlijke ethische code, een intern klokkenluiderssysteem en een externe klachtenprocedure. Elke persoon (getuige of slachtoffer) die geconfronteerd wordt met elke vorm van integriteitsschending (zowel misbruik, fraude, als corruptie) – zowel op het terrein, bij activiteiten in eigen land of op de hoofdzetel in Gent -, kan contact opnemen. Dit geldt ook voor schendingen bij of door partnerorganisaties van Fracarita Belgium. De vertrouwelijkheid zal in deze volledig worden gerespecteerd.

Vragen of klachten melden?

Heb je vragen of klachten in het kader van de werking van Fracarita Belgium? Dan kan je steeds bij de juiste personen terecht. Onze diensten gaan er integer mee aan de slag!

Voor specifieke vragen rond integriteit en professionaliteit bij Fracarita Belgium kan je terecht bij de Raadgever Integriteit. Deze is Kristien Segers en kan je contacteren via kristien.segers@broedersvanliefde.be

Voor specifieke klachten, zowel binnen Fracarita Belgium als bij haar partnerorganisaties, kan u terecht bij onze Klachtenbehandelaar. Deze is Nicolas Vandeweerd en kan je bereiken op het e-mailadres klachten.fracarita@broedersvanliefde.be

Om één en ander te behandelen beschikt Fracarita Belgium ook over een klachtencommissie die tussenkomst in specifieke situaties, zoals beschreven in de vermelde code. Deze bestaat uit de twee bovenvermelde personen en uit Broeder Luc Van Dyck en kan je contacteren via luc.vandyck.fc@broedersvanliefde.be