Een warme plek in Kigoma voor straatkinderen

In Kigoma, een grote stad in Tanzania, heerst extreme armoede. Veel kinderen leven er op straat, zonder ouders of sociale bescherming. Het Maendeleo Jeugdcentrum neemt het op voor die kinderen. Het centrum doet dat op een heel unieke wijze. Jongeren worden er begeleid en opgeroepen om een actieve rol op te nemen ten dienste van de buurt. In ruil krijgen ze begeleiding, een studiebeurs en een plaats om te slapen en wat te eten. Het jeugdcentrum is letterlijk van levensbelang voor de meer dan 200 kinderen die er verblijven. Ze krijgen er kansen en toekomstperspectief. Zo kunnen ze ontsnappen uit de vicieuze armoedecirkel.

Vlaamse jongere getuigt na Inleefreis en bezoek aan het jeugdcentrum

“Op Inleefreis in Tanzania sprak ik jongeren aan op straat. De jongens droegen versleten kleren en een van hen had geen schoenen. Ze spraken geen Engels dus moest Sam voor ons vertalen. Hij vertelde ons dat deze jongens niet naar school kunnen gaan omdat ze de boeken en hun uniform niet kunnen betalen. Toen ik dat hoorde, werd het me even te veel. Zien dat die drie jongens geen kansen hadden en geen onderwijs kregen, enkel omdat ze hun boeken en uniform niet kunnen betalen. De tranen waren er voordat ik ze kon tegenhouden. Toen Julius mijn foto’s van mijn school zag, zei hij: “If I had a school like that, I even would go to school on Sundays”. Ik weet nu dat naar school gaan geen plicht is, niet iets waarover we moeten of kunnen klagen. Het is een voorrecht om onderwijs te hebben. Projecten zoals Maendeleo zijn ontzettend belangrijk! Zo kunnen straatkinderen toch naar school!”

 

Getuigenis van Iene Demeyer (Emmaüsinstituut, Aalter) na een Inleefreis ter plaatse.

Quote Iene Demeyere Inleefreis Maendeleo
Christina Maendeleo Jeugdcentrum Kigoma Tanzania

“Maendeleo gaf me een unieke kans: studeren”

“Als meisje zijn de uitdagingen soms wat groter. Maar ik laat me niet afschrikken. Ik weet wat ik wil, en ik ga ervoor! Ik groeide thuis op in een gezin van acht. Mijn vader is metselaar, maar breed hadden we het niet. Hij werkte zich te pletter om ons naar school te sturen. Ik mocht zelfs naar het middelbaar. Niet evident, want voor 2 Tanzaniaanse kinderen op 3 eindigt de school na het lager onderwijs.”

 

“Ik wou daarna absoluut verder studeren. Daarom trok ik tijdens de laatste jaren van de middelbare school naar Maendeleo. Daar kreeg ik begeleiding in de huiswerkklas voor Engels, da’s hier de voertaal van het hoger onderwijs. Die taal moest ik goed onder de knie krijgen. Privélessen kon ik echt niet betalen. Maendeleo gaf me de kans om gratis Engels te leren. Ze noemen me een stille doorzetter… En met het Engels is het nu gelukt. Ik droomde er altijd van om boekhoudster te worden. Vandaag studeer ik met een beurs aan het Tanzania Institute of Accountancy.”

 

Getuigenis van Christina van het Maendeleo Jeugdcentrum

Amos: “Thuis is er geen honger meer”

Wist je dat Amos nu een job heeft? Hij studeerde dankzij het studiefonds. Hij werkt als sociaal assistent in een ziekenhuis van de Broeders van Liefde. Een job met toekomst, zoals jij en ik die ook zouden willen voor onszelf.

Getuigenis Amos Maendeleo Jeugdcentrum Kigoma Tanzania