Dankzij een maandelijkse steun kan je jouw gift spreiden over het jaar en hoef je er niet jaarlijks aan te denken een bedrag over te maken. Je kan op elk moment de opdracht wijzigen, pauzeren of stopzetten.

Dankzij jouw structurele steun kan Fracarita Belgium op langere termijn werken: de hulp aan de voorzieningen kan beter gepland worden en de continuïteit van kwaliteitsvolle dienstverlening wordt verzekerd!

Dankzij jouw steun krijgt de ngo meer externe middelen van grote organisaties of overheden. Die vragen steeds een eigen inbreng. Zo wordt jouw steun aan K-Mille soms vervijfvoudigd!

Vele kleintjes maken een groot!

Jouw bijdrage van 10 euro per maand helpt om met 1.000 K-Millers samen minstens 120.000 euro per jaar te verzamelen. Zo maak je ècht een verschil!

Doe mee!

Schrijf je in via het formulier op onze website. Dan hebben we al je gegevens en kunnen we je op de hoogte houden.
EN
Regel een doorlopende opdracht via jouw bank van 10 euro per maand of een jaarlijkse gift van 120 euro.

Begunstigde: Fracarita Belgium vzw
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
IBAN: BE 51 4459 6281 2162
BIC: KREDBEBB
Mededeling: K-Mille

Meer info?
Contacteer mij via k.mille@fracarita.broedersvanliefde.be of bel 09 398 70 54 (Joost Van Heesvelde).

Fracarita Belgium is goedgekeurd!

Fracarita Belgium onderschrijft de Ethische Code van de RE-EF vzw. U beschikt over het recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden wat met de verworven fondsen gedaan werd. Dat gebeurt via onze mailings, website en Facebookpagina.

Meer info? Zie deze pagina, of via www.re-ef.be

Vragen? contacteer ons.