Coachingprogramma Fondation d'Harcourt

Regionaal coachingprogramma in het Grote Merengebied

In het Grote Merengebied wordt met de steun van Fondation d’Harcourt gewerkt aan een regionaal coachingprogramma. Het doel van dit programma is de kwaliteit van het verpleegkundig handelen in de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren via begeleiding op de werkvloer door een collega-coach. De coaches worden binnen het Grote Merengebied hiertoe opgeleid.

Affiche Zuidactie 2020-2021. Gezin Claudia met mondmaskers.

Herlancering Zuidactie in 2021

De coronacrisis trof ons midscheeps, in volle Zuidactieperiode. Toch verdient het project in Nicaragua onze volle steun. Daarom zullen we de Zuidactie “Fuerza, Mamá!” herlanceren in 2021. Zo kunnen we de doelstelling van de medewerkers en vrijwilligers in Nicaragua toch helpen realiseren: voorkomen dat kinderen in de stad Granada hun leven op straat moeten doorbrengen.

Laat je Joselyne ook nu niet in de steek?

Lees hier de open brief van onze coöperant Frank Verhoeven, die ervoor gekozen heeft om in deze coronatijden in Burundi te blijven. Onze psychiatrische centra dreigen er het contact te verliezen met hun patiënten, die daardoor hun consultaties en broodnodige medicatie zouden missen.