193.960 consultaties en hospitalisaties in de Afrikaanse psychiatrische centra van de Broeders van Liefde in 2022. Ontdek in ons nieuw jaarverslag de feiten, cijfers, verhalen, foto’s en getuigenissen over de verwezenlijkingen van Fracarita Belgium en haar partners in 2022! Nu beschikbaar in drie talen: Nederlands, Engels en Frans.

Wist je dat Fracarita Belgium in 2022…

 • 29 partnerziekenhuizen, -voorzieningen en -scholen ondersteunde in 11 verschillende landen?
 • 10.960 kilogram gespecialiseerd materiaal naar de Afrikaanse partners verstuurde?
 • Zich inhoudelijk versterkte door de oprichting van stuw- en werkgroepen?
 • Samen met de Afrikaanse partners opnieuw heel wat vormingen in geestelijke én ortho(ped)agogische zorg organiseerde?
 • De partners ondersteunde door de aankoop van essentiële medicatie?

Een greep uit andere onderwerpen die aan bod komen in het jaarverslag:

 • Markante gebeurtenissen uit de drie sectoren (geestelijke gezondheidszorg, ortho(ped)agogische zorg en onderwijs)
 • Een getuigenis van een weerbare Burundese vrouw met epilepsie
 • Het aangrijpend en hoopgevend verhaal van een Tanzaniaans meisje met cerebrale parese
 • Getuigenissen van een Rwandese apotheker en de decaan van KU Leuven over het belang van medicatie
 • Maendeleo en Fracarita Belgium gaan samen voor meer meisjes op school
 • Opstart van “girl power” projecten dankzij de Zuidactie
 • Acties van Assante (oud-zuidreizigers) en Warafiki (oud-inleefreizigers)
 • Een overzicht van onze logistieke dienstverlening aan de partners in Afrika
 • Een lijst van alle partnerorganisaties waarmee we samenwerken
 • Een uitgebreid financieel verslag
 • En zoveel meer…

Veel leesplezier!

Wens je een gedrukt exemplaar? Stuur dan een mailtje naar info@fracarita.broedersvanliefde.be met daarin je naam, adres en het aantal gedrukte exemplaren je wenst.