Vereiste studies

 • Master (MA)

Werkervaring

 • Minstens 5 jaar ervaring

Talenkennis

 • Engels (goed)
 • Frans (goed)
 • Nederlands (goed)

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

 • Jozef Guislainstraat 43 9000 GENT

Functieomschrijving

Voor onze vzw voor internationale samenwerking zijn we op zoek naar een beheerder voor programma’s binnen de geestelijke gezondheidszorg en orthopedagogische zorg in de Afrikaanse Regio van de Grote Meren. Deze persoon zal deel uitmaken van een team van zeven enthousiaste medewerkers en een groep contractuele vrijwilligers van deze NGO van de Groep Broeders van Liefde.

 • Als programmabeheerder sta je mee in voor de ontwikkeling, de organisatie en uitvoering van algemene en specifieke programma’s (met de Belgische overheid en grote donoren) zowel op inhoudelijk vlak als op financieel en administratief vlak; voor hun planning en monitoring, en voor de bijhorende rapporteringen. Daarbij heb je oog voor de kwaliteit van uitvoering, voor het bewaken van de financiële afspraken en zorg je er voor dat er binnen de strategische en beleidsmatige beslissingen van de organisatie wordt gewerkt. Je bewaakt eveneens de naleving van de wettelijke regelgeving (ook op het vlak van instructies naar medewerkers en partners vanuit de eisen van subsidiërende overheden en donoren). Je werkt daarvoor actief samen vanuit ons team met onze subsidiënten en donoren, onze Europese partners, met onze partners in Afrika, met onze vertegenwoordiging in de Regio van de Grote Meren, met onze Stuwgroep Geestelijke Gezondheidszorg en Orthopedagogische Zorg en met andere strategische partners in ons land die in ons werkveld actief zijn (NGO-Federatie, andere samenwerkingsverbanden, NGO’s, 4ePijlers, experten,…).
 • Je draagt met het team bij tot de verdere visie- en beleidsontwikkeling van de NGO en tot het inwerken van de noodzakelijke kwaliteitsvoorwaarden voor een NGO-erkenning en het indienen van een DGD-meerjarenprogramma.
 • Je ondersteunt onze Afrikaanse partners op zowel technisch vlak, als op het vlak van visie- en beleidsontwikkeling binnen hun functie als actoren in zorg en welzijn.
 • Je werkt mee aan diverse ad-hoc kwaliteitsprojecten.
 • Je rapporteert aan de coördinator.

Profiel

 • Je beschikt over een master diploma en je hebt bij voorkeur relevante werkervaring.
 • Je bezit een gezonde interesse in en affiniteit met zowel de Belgische wereld van de internationale samenwerking, als de ontwikkelingen binnen de sectoren zorg en welzijn. Specifieke werkervaring is erg relevant, maar ook andere ervaring wordt in overweging genomen.
 • Evenwaardig partnerschap met onze Afrikaanse partners is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je vindt het vanzelfsprekend te werken vanuit hun vragen, noden, input en terreinkennis.
 • Je bent geboeid door processen, zowel met mensen als met structuren, je kan strategisch denken, maar bent ook analytisch ingesteld en hebt oog voor detail.
 • “Project Cycle Management” kent voor jou geen geheimen.
 • Je bent een echte teamspeler en kan ook zelfstandig werken. Je bent nauwkeurig, stressbestendig en discreet.
 • Je bent sterk in planning en organisatie, bewaakt mee deadlines en neemt initiatief.
 • Je kan vlot overweg met de belangrijkste Office-programma’s.
 • Je beheerst de Franse en Engelse taal.
 • Je bent bereid om tweemaal per jaar een opvolgingsreis bij onze partners in Afrika uit te voeren.
 • Je herkent je in de visie, missie en strategische doelstellingen van de vzw op het vlak van internationale samenwerking en je wil die enthousiast vanuit jouw takenpakket mee helpen uitbouwen.
 • Je herkent je in het integriteitscharter van de vzw en bent bereid om dat te ondertekenen.
 • Je herkent je in de waarden gedreven en christelijk geïnspireerde missie, de engagementsverklaring en de tekst over de grondstroom van de Groep Broeders van Liefde en je wenst je in deze geest in te zetten en te profileren.

Jobgerelateerde competenties

 • Het actieplan uitwerken en het ontwikkelingsproject opstarten
  Intern en extern communiceren
  Het partnernetwerk coördineren
 • Bepalen van of bijdragen tot de ontwikkelingsstrategie van een gebied

Aanbod

 • Een boeiende gevarieerde functie in een dynamisch team, met diverse ontplooiingskansen binnen een mens- en kwaliteitsgerichte organisatie, die inclusie en diversiteit als een grote meerwaarde beschouwt.
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur – verloning volgens het IFIC barema 16, aangevuld met extralegaal verlof, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, personeelsvoordelen “Benefits at Work”,…
 • Je standplaats ligt op de campus Guislain in Gent (vanaf medio 2024 Stropstraat te Gent), met mogelijkheden tot telewerk.
 • Indiensttreding: zo snel als mogelijk.

Plaats tewerkstelling

Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Waar en hoe solliciteren?

Per brief: Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT
Contact: Dhr. Decoene

Richt je sollicitatie met cv vóór 1 september 2022 aan de heer Jan Decoene, coördinator, vzw Fracarita Belgium, Jozef Guislainstraat 43 in 9000 Gent, e-mail: jan.decoene@fracarita.broedersvanliefde.be. Vanaf midden augustus worden de eerste gesprekken gepland op basis van een cv-screening, maar je kan dus tot 1 september je kandidatuur kenbaar maken.

Algemeen

De Groep Broeders van Liefde heeft een passie voor mensen. Elke dag engageren 14.000 collega’s medewerkers zich in ons land om bezield aan de slag te gaan in onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, orthopedagogische zorg, ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang. We gaan binnen de Groep Broeders van Liefde uit van de kracht en de talenten van iedereen, maar hebben ook oog voor ieders kwetsbaarheid. Dag na dag nemen we samen ons maatschappelijk engagement op! Zie https://broedersvanliefde.be/

De vzw Fracarita Belgium doet dit binnen de Groep specifiek op het vlak van internationale samenwerking met partners – meestal verbonden met de internationale congregatie Broeders van Liefde – in DAC-landen. Vooral in de Afrikaanse Regio van de Grote Meren zijn we actief. Met ons team ondersteunen we daar de vele collega-medewerkers en directies in hun scholen en voorzieningen. Via informatiedeling, expertise-uitwisseling, intervisie, delen van goede praktijken, visieontwikkeling, gericht advies en materiële en financiële ondersteuning, zijn we hun partner in het versterken van de bij hen aanwezige kennis en mogelijkheden, in het zoeken naar innovatiekansen en in hun streven naar een verhoogde efficiëntie van de zorg en het onderwijs die zij er uitbouwen.

En dat alles steeds weer met onze missie binnen de Groep Broeders van Liefde voor ogen: geïnspireerd en verbonden, in beweging met mensen. Zie jij het zitten om ons team te versterken met jouw talent en mee te werken aan onze specifieke missie als NGO binnen deze Groep?

 

Online sinds: 24 juni 2022.

Solliciteren kan tot 31.08.2022