Geestelijke gezondheidszorg

Wereldwijd krijgen mensen te maken met mentale of neurologische aandoeningen en verslavingsproblematieken. Nog steeds zijn de overheidsinvesteringen die gebeuren met betrekking tot diagnose en behandeling, zeker in lage inkomenslanden, allesbehalve in verhouding met de problematiek. De gevolgen voor de betrokken personen zelf, hun familie en de maatschappij zijn echter niet te onderschatten.

Het gebrek aan toegang tot zorg, in combinatie met het alom aanwezige stigma, zorgt ervoor dat personen met een psychische of psychiatrische aandoening, epilepsie of verslaving vaak worden verwaarloosd en in mensonwaardige omstandigheden leven.

Fracarita Belgium ondersteunt meerdere capaciteitsversterkende initiatieven van haar partners die actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Speerpunten zijn opleiding van lokale medewerkers en sensibilisatie van de maatschappij door het doorbreken van taboes en stigma’s. Ook wordt ingezet op het ter beschikking stellen van medicatie en onderzoeksapparatuur en op de uitbouw van de infrastructuur.

Orthopedagogische zorg

Leven met een beperking in lage inkomenslanden is vaak een dagelijkse strijd om te overleven. Tachtig procent van de mensen met een beperking leeft er in armoede. Onwetendheid over de aandoening, een gebrek aan gespecialiseerde voorzieningen en de afwezigheid van een sociaal zekerheidsstelsel, leidt in sommige situaties tot opsluiting, uitsluiting of verstoting van kinderen met een beperking.

Fracarita Belgium ondersteunt Afrikaanse partners die actief zijn in buitengewoon of inclusief onderwijs en dagbestedingsactiviteiten voor kinderen met een verstandelijke, fysieke of sensoriële beperking. Ook (para)medische zorg of opleiding voor mensen met een beperking wordt ondersteund. Naast specifieke gehandicaptenzorg worden ook welzijnsprojecten voor kwetsbare groepen, zoals gevangenen en straatkinderen, ondersteund.

Opleiding en onderwijs

Ondanks positieve evoluties in de belangrijkste onderwijsstatistieken, zijn er nog steeds regio’s waar kinderen niet, of slechts beperkt, naar school gaan. Schoolgaande kinderen zijn meestal gezonder, hebben meer zelfvertrouwen en hebben later meer kans op een menswaardig inkomen. Onderwijs beschermt hen ook tegen kinderarbeid en uitsluiting.

Volwassenen die bepaalde vaardigheden aanleren, nemen een actieve rol op in hun familie en gemeenschap en kunnen de vicieuze armoedecirkel doorbreken. Bovendien zorgen onderwijs en opleiding voor meer democratie en gelijkheid. Fracarita Belgium steunt verschillende initiatieven voor opleiding en onderwijs in Afrika en Latijns-Amerika, om kinderen én volwassenen de kracht van kennis te geven.