Geestelijke gezondheidszorg

Wereldwijd krijgen mensen te maken met mentale of neurologische aandoeningen en verslavingsproblematieken. Nog steeds zijn de overheidsinvesteringen die gebeuren met betrekking tot diagnose en behandeling, zeker in lage inkomenslanden, allesbehalve in verhouding met de impact van de problematiek. De gevolgen voor de betrokken personen zelf, hun familie en de maatschappij zijn niet te onderschatten.

Het gebrek aan toegang tot zorg, in combinatie met het alom aanwezige stigma, zorgt ervoor dat personen met een psychische of psychiatrische aandoening, epilepsie of verslaving vaak worden verwaarloosd en in mensonwaardige
omstandigheden leven.

Fracarita Belgium ondersteunt meerdere capaciteitsversterkende initiatieven van partners die actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Speerpunten zijn opleiding van lokale medewerkers en sensibilisatie van de maatschappij door het
doorbreken van taboes en stigma’s. De ngo ondersteunt haar partners tevens tijdens de aankoopprocedure van medicatie en het toegankelijk maken ervan voor de financieel meest kwetsbare patiënten. Ook bij de aankoop van onderzoeksapparatuur en de uitbouw van de infrastructuur speelt Fracarita Belgium vaak een ondersteunende rol.

Ortho(ped)agogische zorg

Leven met een beperking in lage inkomenslanden is vaak een dagelijkse strijd om te overleven. Tachtig procent van de mensen met een beperking leeft er in armoede. Onwetendheid over de aandoening, een gebrek aan gespecialiseerde voorzieningen en de afwezigheid van een goed functionerend sociaal zekerheidsstelsel, leidt in sommige situaties tot opsluiting, uitsluiting of verstoting van kinderen met een beperking.

Fracarita Belgium ondersteunt Afrikaanse partners die actief zijn in buitengewoon of inclusief onderwijs en dagbestedingsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke, fysieke of sensoriële beperking. Ook (para)medische zorg of opleiding voor mensen met een beperking wordt ondersteund. Naast specifieke gehandicaptenzorg worden ook welzijnsprojecten voor kwetsbare groepen, zoals gevangenen en straatkinderen, ondersteund.

Opleiding en onderwijs

Ondanks positieve evoluties in de belangrijkste onderwijsstatistieken, zijn er nog steeds regio’s waar kinderen niet, of slechts beperkt, naar school gaan. Schoolgaande kinderen zijn meestal gezonder, hebben meer zelfvertrouwen en hebben later meer kans op een menswaardig inkomen. Onderwijs beschermt hen ook tegen kinderarbeid en uitsluiting.

Volwassenen die bepaalde vaardigheden aanleren, nemen een actieve rol op in hun familie en gemeenschap en kunnen de vicieuze armoedecirkel doorbreken. Bovendien zorgen onderwijs en opleiding voor meer democratie en gelijkheid. Fracarita Belgium steunt verschillende initiatieven voor opleiding en onderwijs in Afrika, Latijns-Amerika en India, om kinderen én volwassenen de kracht van kennis te geven.