Geestelijke gezondheidszorg

Meer dan 450 miljoen mensen wereldwijd leiden aan een mentale aandoening. Ziek zijn in je hoofd is geen pretje. De gevolgen voor de betrokken persoon zelf, hun familie en de maatschappij zijn niet te onderschatten. En toch wordt wereldwijd nog steeds weinig geïnvesteerd in geestelijke gezondheidszorg. Meer dan 75% van de psychisch kwetsbare mensen in laag- en middeninkomenslanden hebben geen toegang tot aangepaste zorg. Samen met het alom tegenwoordige stigma zorgt dit ervoor dat personen met een geestesziekte worden verwaarloosd en vaak in mensonwaardige omstandigheden leven. Fracarita Belgium ondersteunt wereldwijd initiatieven voor geestelijke gezondheidszorg door het inzetten op opleiding, het doorbreken van taboe, het ter beschikking stellen van medicatie, de uitbouw van infrastructuur voor zorg en het integreren van mentale gezondheidszorg in de basisgezondheidszorg. Dankzij aangepaste zorg en re-integratie, kunnen mensen met een geestesziekte zo weer hoopvol naar de toekomst kijken.

Orthopedagogische zorg

Leven met een beperking in het Zuiden is vaak een dagelijkse strijd om te overleven. 80% van de mensen met een beperking in ontwikkelingslanden leeft in armoede. Kinderen met een beperking worden opgesloten, uitgesloten of verstoten en worden gezien als een last voor hun familie. Fracarita Belgium ondersteunt initiatieven voor buitengewoon of inclusief onderwijs en dagbesteding voor kinderen met een mentale, fysieke of sensoriële beperking. Ook toegang tot medische zorg en opleiding voor mensen met een beperking worden gesteund. Daarnaast is er ook aandacht voor welzijnsprojecten voor andere kwetsbare groepen zoals gevangenen en straatkinderen. Dankzij de medische begeleiding, aangepaste opleiding en liefdevolle zorg, wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van deze kwetsbare groepen.

Opleiding en onderwijs

Investeren in opleiding en onderwijs is één van de belangrijkste hefbomen voor ontwikkeling. Kinderen die naar school gaan zijn meestal gezonder, hebben meer zelfvertrouwen en meer kansen op een menswaardig inkomen. Onderwijs beschermt tegen kinderarbeid en uitbuiting. Volwassenen die bepaalde vaardigheden aanleren, nemen een actieve rol op in de maatschappij. Onderwijs en opleiding zorgt voor meer democratie en gelijkheid. Professionele opleiding draagt bij een de kwaliteit van zorg en onderwijs. Fracarita Belgium steunt verschillende initiatieven van opleiding en onderwijs om kinderen en volwassenen de macht van kennis te geven.