Netwerk

Fracarita Belgium is lid van

Fracarita Belgium wenst volgende partners te bedanken

Logo Fondation d'Harcourt

Voor internationale stages werken wij samen met

Kleinere partners en donoren

Fracarita Belgium kan naast de samenwerking met bovenstaande structurele partners ook rekenen op de giften en steun van talloze private schenkers, bedrijven, serviceclubs en andere sympathisanten. Ook de vele vrijwilligers die actie ondernemen voor het Zuiden zijn we erkentelijk voor hun inzet.