Netwerk

Logo Congregatie Brothers of Charity logo - Fracarita Belgium netwerk

Fracarita Belgium is lid van

Logo Pegasus ngo
Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking logo - Fracarita Belgium.jpg
Logo Perspective 2030
Logo Present vzw

Fracarita Belgium wenst volgende partners te bedanken

Belgische Regio Broeders van Liefde
vzw Organisatie Broeders van Liefde - logo
Logo Comité Vrienden van de Broeders van Liefde
Logo Rainbow for Kids vzw
Logo Stichting op Gelijke Voet
Logo Wereldmissiehulp

Voor internationale stages werken wij samen met

Logo HOWEST
Logo Sint-Augustinusinstituut Aalst
Logo UC Leuven Limburg

Andere partners en donoren

Fracarita Belgium kan naast de samenwerking met bovenstaande structurele partners ook rekenen op de giften en steun van talloze private schenkers, bedrijven, serviceclubs en andere sympathisanten. Ook de vele vrijwilligers die actie ondernemen voor het Zuiden zijn we erkentelijk voor hun inzet.