Een overzichtje van alle partners met tekst en uitleg vind je hier (bron: jaarverslag 2022).

Fracarita Belgium is lid van

Belgische Regio Broeders van Liefde
Logo Pegasus ngo
2023 Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking logo - Fracarita Belgium.jpg
Logo Perspective 2030
Logo Present vzw

Fracarita Belgium wenst volgende partners te bedanken

Belgische Regio Broeders van Liefde
vzw Organisatie Broeders van Liefde - logo
Logo Rainbow for Kids vzw
UCB logo - Fracarita Belgium 2

Voor wetenschappelijk onderzoek werken we samen met

Universiteit Gent logo - Fracarita Belgium
Logo HOWEST
UCB logo - Fracarita Belgium 2

Voor internationale stages werken we samen met

Logo HOWEST
Logo Sint-Augustinusinstituut Aalst
Hogeschool VIVES logo - Fracarita Belgium

Andere partners en donoren

Fracarita Belgium kan naast de samenwerking met bovenstaande structurele partners ook rekenen op de giften en steun van talloze private schenkers, bedrijven, serviceclubs en andere sympathisanten. Ook de vele vrijwilligers die actie ondernemen voor de partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn we natuurlijk zeer dankbaar voor hun inzet.