Een overzichtje van alle partners met tekst en uitleg vind je hier (bron: jaarverslag 2021).

Fracarita Belgium is lid van

Belgische Regio Broeders van Liefde
Logo VEF-AERF
Logo Pegasus ngo
2021 Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking logo - Fracarita Belgium
Logo Perspective 2030
Logo Present vzw

Fracarita Belgium wenst volgende partners te bedanken

Belgische Regio Broeders van Liefde
vzw Organisatie Broeders van Liefde - logo
Provincie Limburg - Fracarita Belgium
Provincie Vlaams-Brabant - Fracarita Belgium
Logo Rainbow for Kids vzw
Logo Wereldmissiehulp
Logo BD - Becton Dickinson - Fracarita Belgium

Voor internationale stages werken wij samen met

Logo HOWEST
Logo Sint-Augustinusinstituut Aalst
Logo UC Leuven Limburg

Andere partners en donoren

Fracarita Belgium kan naast de samenwerking met bovenstaande structurele partners ook rekenen op de giften en steun van talloze private schenkers, bedrijven, serviceclubs en andere sympathisanten. Ook de vele vrijwilligers die actie ondernemen voor de partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn we natuurlijk zeer dankbaar voor hun inzet.