Team

Directeur

Decoene Jan

09 398 70 55

Programma- en projectwerking Zuid

Van Heesvelde Joost
Niyonzima Norbert
Nyssen Benjamin
Vanlerberghe Elisa

09 398 70 54
09 398 70 52
09 398 70 53
09 398 70 57

Sensibilisatie, educatie & fondsenwervende acties

Nyssen Benjamin (Zuidactie)
De Coninck Rik (Zuidreis)
De Mol Krist (Inleefreis)

09 398 70 53
09 398 70 58
09 398 70 58

Communicatie

Scherrens Jonas

09 398 70 61

Kwaliteitsverantwoordelijke

Vanlerberghe Elisa

09 398 70 57

Boekhouding

De Wever Bruno

09 398 70 56

Onthaal, secretariaat

Niyonzima Norbert

09 398 70 50

Aankoop / verzending & reizen

Vaernewyck Rudy

09 398 70 60

Vertegenwoordiging in het Zuiden

Continentale coördinator Afrika

Verhoeven Frank

Bestuur van de NGO

Voorzitter

Br. Raes Veron

09 241 19 48

Onze vaste vrijwilligers

Onthaal, secretariaat

Van der Veken Marc

Onderhoud

Blomme Guy

Visumdossiers

Willems Marc

Raadgever Integriteit

Segers Kristien

09 241 19 92

Klachtenbehandelaar

Vandeweerd Nicolas

09 241 19 21

Logistiek en verzendingen

Tilleman Marc

Br. René Ooms

Financieel adviseur

De Graeve Eddy

Voorzitter Stuwgroep Orthopedagogische Zorg

Demeter Kris

Voorzitter Stuwgroep Geestelijke Gezondheidszorg

De Bruyne Roland

Voorzitter Stuwgroep Onderwijs

Ornelis André

Een vraag over…

Fiscale attesten en giften

De Wever Bruno

09 398 70 56

Inleefreis (voor jongeren)
Zuidreis (voor volwassenen)

De Mol Krist (Inleefreis)
De Coninck Rik (Zuidreis)

09 398 70 58
09 398 70 58

Zuidactie

Nyssen Benjamin

09 398 70 53

Websites, social media, publicaties

Scherrens Jonas

09 398 70 61

Stages en vrijwilligerswerk

Decoene Jan

09 398 70 55

K-Mille

Van Heesvelde Joost

09 398 70 54

Verzendingen / aanbod materiaal

Vaernewyck Rudy

09 398 70 60