Team

Coördinatie

Decoene Jan

09 398 70 55

Projectwerking Zuid

Van Heesvelde Joost (Grote
Merengebied Afrika)
Niyonzima Norbert
Nyssen Benjamin

09 398 70 54

09 398 70 52
09 398 70 53

Sensibilisatie, educatie & fondsenwervende acties

Decoene Jan
Nyssen Benjamin (Zuidactie)

09 398 70 55
09 398 70 53

Communicatie

Scherrens Jonas

09 398 70 61

Boekhouding

De Wever Bruno

09 398 70 56

Onthaal, secretariaat

Van der Veken Marc

09 398 70 50

Aankoop / verzending & reizen

Vaernewyck Rudy

09 398 70 60

Vertegenwoordiging in het Zuiden

Continentale coördinator Afrika

Verhoeven Frank (Burundi)

Bestuur van de NGO

Voorzitter

Br. Raes Veron

09 241 19 48

Onze vaste vrijwilligers

Verzendingen, logistiek

Br. René Ooms

09 398 70 63

Inhoudelijke ondersteuning onderwijsprojecten

Ornelis André

09 398 70 51

Visumdossiers

Willems Marc

Raadgever Integriteit

Segers Kristien

09 241 19 92

Klachtenbehandelaar

Vandeweerd Nicolas

09 241 19 21

Een vraag over…

Fiscale attesten en giften

Van der Veken Marc

09 398 70 50

Inleefreis (voor jongeren), Zuidreis (voor volwassenen)

Decoene Jan

09 398 70 55

Zuidactie

Nyssen Benjamin

09 398 70 53

Websites, social media, publicaties

Scherrens Jonas

09 398 70 61

Stages en vrijwilligerswerk

Decoene Jan

09 398 70 55

K-Mille

Van Heesvelde Joost

09 398 70 54

Verzendingen / aanbod materiaal

Vaernewyck Rudy

09 398 70 60