Functie

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Coördinatie

Decoene Jan

09 398 70 55

Projectwerking Zuid

Van Heesvelde Joost (Grote
Merengebied Afrika)
Niyonzima Norbert
Nyssen Benjamin

09 398 70 54

09 398 70 52
09 398 70 53

Sensibilisatie, educatie & fondsenwervende acties

Decoene Jan
Nyssen Benjamin (Zuidactie)

09 398 70 55
09 398 70 53

Communicatie

Scherrens Jonas

09 398 70 58

Boekhouding

De Wever Bruno

09 398 70 56

Onthaal, secretariaat

Van der Veken Marc

09 398 70 50

Aankoop / verzending & reizen

Vaernewijck Rudy

09 398 70 60

Vertegenwoordiging in het Zuiden

Continentale coördinator Afrika

Verhoeven Frank (Burundi)

Onze vaste vrijwilligers

Verzendingen, logistiek

Br. René Ooms

09 398 70 63

Inhoudelijke ondersteuning onderwijsprojecten

Ornelis André

09 398 70 51

Visumdossiers

Willems Marc

Een vraag over…

Fiscale attesten en giften

Van der Veken Marc

09 398 70 50

Inleefreis (voor jongeren), Zuidreis (voor volwassenen)

Decoene Jan

09 398 70 55

Zuidactie

Nyssen Benjamin

09 398 70 53

Stages en vrijwilligerswerk

Decoene Jan

09 398 70 55

K-Mille

Van Heesvelde Joost

09 398 70 54

Verzendingen / aanbod materiaal

Vaernewijck Rudy

09 398 70 60

Websites, social media, publicaties

Scherrens Jonas

09 398 70 58