Via overschrijving

Giften zijn altijd welkom op rekeningnummer van Fracarita Belgium.

  • IBAN: BE51 4459 6281 2162
  • BIC: KREDBEBB

Indien je voorkeur uitgaat naar één van de specifieke projecten, dan kan je dit aangeven bij de mededeling.

Als het totale bedrag van jouw giften op jaarbasis minimaal € 40 bedraagt, bezorgen wij jou in het voorjaar van het volgende jaar een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt 45% van het gestorte bedrag. Een gift van € 100 kost jou op die manier in werkelijkheid slechts € 55.

 

Online

Bij online doneren moet Fracarita Belgium een deel van jouw gift afstaan aan een betaalprovider. Indien je dit wil vermijden, kan je rechtstreeks storten op ons rekeningnummer BE51 4459 6281 2162. Indien je toch online wil doneren, kan je gebruik maken van het veilige betaalplatform dono.be

 

Fiscaal attest

Wij kunnen enkel een fiscaal attest uitreiken voor giften waar niets tegenover staat.

Steunt je een actie ten voordele van Fracarita Belgium en staat daar iets tegenover (een maaltijd, een gadget, deelname aan een event), dan kunnen wij geen fiscaal attest uitreiken. Evenmin als je betaalt voor een dienst die Fracarita Belgium aan jou leverde.

Stort je de opbrengst van een actie door die de som is van verschillende giften van derden? Ook dan kunnen wij jou geen fiscaal attest bezorgen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.