Steun - Eenmalig steunen Fracarita Belgium gift - Programa de Intervención Psicosocial ‘Jesús Amigo’, Granada, Nicaragua

Steun via overschrijving

Jouw steun maakt wel degelijk het verschil voor de mensen in het Zuiden. Giften zijn altijd welkom op rekeningnummer van Fracarita Belgium:

  • IBAN: BE51 4459 6281 2162
  • BIC: KREDBEBB

Indien je voorkeur uitgaat naar één van de specifieke projecten, dan kan je dit aangeven bij de mededeling.

Steun je liever maandelijks via domiciliëring? Klik dan hier!

Hoe besteden we jouw geld? Hoeveel % van mijn donatie gaat effectief naar het project in het Zuiden?

 

Fiscaal attest

Als het totale bedrag van jouw giften op jaarbasis € 40 of meer bedraagt, bezorgen wij jou in het voorjaar van het volgende jaar een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt maar liefst 45% van het gestorte bedrag. Een gift van € 100 kost jou op die manier in werkelijkheid slechts € 55.

Om wettelijke redenen kan het fiscaal attest alleen uitgereikt worden aan de rekeninghouder van de overschrijving. Doe je een online gift? Dan is het belangrijk dat je in het formulier jouw officiële voornaam (zoals op je identiteitskaart) en correct adres vermeldt.

Wij kunnen enkel een fiscaal attest uitreiken voor giften waar niets tegenover staat. Steun je een actie ten voordele van Fracarita Belgium en staat daar iets tegenover (een maaltijd, een gadget, deelname aan een event), dan kunnen wij geen fiscaal attest uitreiken. Evenmin als je betaalt voor een dienst die Fracarita Belgium aan jou leverde.

Stort je de opbrengst van een actie door die de som is van verschillende giften van derden? Ook dan kunnen wij jou geen fiscaal attest bezorgen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.