Testament legaten Fracarita Belgium - Thumbs up meisje - Goma

Contacteer ons in alle vertrouwen

Ook als je er niet meer bent kan je nog iets betekenen voor anderen. Door Fracarita Belgium op te nemen in jouw testament, help je ons de nodige zorg voor kwetsbare kinderen en mensen wereldwijd verder uit te bouwen. De regeling in Vlaanderen wordt momenteel aangepast, maar je bent bij ons aan het goede adres om meer info te verkrijgen. Wij houden u via onze website op de hoogte van de stand van zaken en staan klaar om zowel nu, maar zeker ook nà het effectief in voege treden van deze wetswijziging, gratis advies te verstrekken en samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken.

Indien u interesse heeft om Fracarita Belgium als goed doel te laten opnemen in uw testament, vermeld dan steeds ons ondernemingsnmumer 0409.096.015. Vanuit onze organisatie kunt u rekenen op persoonlijke, discrete en professionele begeleiding. Onze contactpersoon Jan Decoene kunt u contacteren via mail (jan.decoene@fracarita.broedersvanliefde.be) of telefonisch op het nummer 09 398 70 55.

Erfbelasting voor de giften aan goede doelen in Vlaanderen verlaagd naar 0%

In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter ook de fiscale regeling rond duolegaten zal in Vlaanderen wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Het blijft wel mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om daarmee de belastingfactuur van uw particuliere begunstigden te drukken. Heb je een duolegaat in je testament opgenomen en overlijd je na 1 juli 2021, dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen. Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de erflater voor ogen had.

Wanneer het decreet effectief gestemd zal zijn, laat u uw duolegaat best nakijken en indien nodig aanpassen. In sommige gevallen zal uw duolegaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel worden afgetoetst.

Al de voorgestelde wijzigingen dienen echter nog te worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Indien u woonachtig bent in Vlaanderen en in het verleden een duolegaat hebt opgemaakt, hoeft u op dit ogenblik dus nog niets te ondernemen. Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

Reeds opgemaakte duolegaten blijven sowieso uitvoerbaar tot 1 juli 2021. En ook nà 1 juli 2021 kan u uw testament met duolegaat nog aanpassen.

Bron: blogbericht testament.be

Update duolegaat: stand van zaken (maart 2021)

Het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis van de Vlaamse Regering stond ingepland op de plenaire vergadering van woensdag 17 maart.

Na goedkeuring van dit Vlaams decreet zullen testamenten met een duolegaat in de meeste gevallen vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen geen fiscaal voordeel meer opleveren. Voor Brussel en Wallonië blijft de situatie ongewijzigd.

Voor erflaters, woonachtig in Vlaanderen, die in het verleden een duolegaat hebben opgemaakt, zal het dus nodig zijn om het testament te laten nakijken en aan te passen. Op die manier blijft het testament beantwoorden aan de wensen.

Bron: blogbericht testament.be

Testament legaten Fracarita Belgium - Jongen op bed hospitalisatie - Gatagara - Rwanda