Testament legaten Fracarita Belgium - Thumbs up meisje - Goma

Contacteer ons in alle vertrouwen

Ook als je er niet meer bent kan je nog iets betekenen voor anderen. Door Fracarita Belgium op te nemen in jouw testament, help je ons de nodige zorg voor kwetsbare kinderen en mensen wereldwijd verder uit te bouwen. De regeling in Vlaanderen is ondertussen aangepast, en je bent bij ons aan het goede adres om meer info te verkrijgen. Wij houden u via onze website op de hoogte van de stand van zaken en staan klaar om gratis advies te verstrekken en samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken.

Indien u interesse heeft om Fracarita Belgium als goed doel te laten opnemen in uw testament, vermeld dan steeds ons ondernemingsnmumer 0409.096.015. Vanuit onze organisatie kunt u rekenen op persoonlijke, discrete en professionele begeleiding. Onze contactpersoon Jan Decoene kunt u contacteren via mail (jan.decoene@fracarita.broedersvanliefde.be) of telefonisch op het nummer 09 398 70 55.

Testament legaten Fracarita Belgium - Jongen op bed hospitalisatie - Gatagara - Rwanda
Straatkindje in Kigoma, Tanzania

Hervorming duolegaat en nultarief

Zoals u wellicht via de pers hebt vernomen, is het decreet, waarbij het duolegaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd, op woensdag 18/3 in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd.

Concreet betekent dit dat, indien u in het verleden een testament met duolegaat hebt opgemaakt, dit vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer zal opleveren voor uw particuliere begunstigden en uw testament veelal niet meer uitvoerbaar zal zijn. Zie ook deze link.

U zal in de meeste gevallen uw testament moeten heroverwegen, in het licht van dit nieuw regelgevend kader en uw al dan niet gewijzigde persoonlijke intenties. Hopelijk ligt uw hart nog steeds ook bij Fracarita Belgium. Voor de initiatieven van zorg, onderwijs en welzijn die wij in het Zuiden ondersteunen, zijn legaten immers noodzakelijk om onze maatschappelijke taak te kunnen verderzetten.

Voor de particuliere legatarissen die u in uw testament begunstigt zal zoals gezegd, geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op het deel dat u aan Fracarita Belgium nalaat is geen enkele erfbelasting meer verschuldigd. Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli het nultarief. Uw legaat of schenking komt dus 100% bij Fracarita Belgium terecht. Zie ook deze link.

Voor de eventuele herziening van uw testament neemt u best contact op met uw notaris.

Indien u Fracarita Belgium wenst op te nemen in uw testament en voorafgaand juridisch advies wenst in te winnen over hoe u uw testament eventueel kan aanpassen kan u altijd terecht bij onze contactpersoon Jan Decoene (jan.decoene@fracarita.broedersvanliefde.be) of telefonisch op het nummer 09 398 70 55.

Wij helpen u graag verder. Gratis, discreet en vrijblijvend.

Bedankt alvast voor uw bijdrage aan een betere wereld!

 

Bijlage 1: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering (17/03/2021)

Bijlage 2: Infofiche successie en duolegaten