Schenken via jouw testament - duolegaat - Fracarita Belgium

Duolegaat is financieel voordelig

Ook als je er niet meer bent kan je nog iets betekenen voor anderen. Door Fracarita Belgium op te nemen in jouw testament, help je ons de nodige zorg voor kwetsbare kinderen en mensen wereldwijd verder uit te bouwen. Kies je voor de formule van een duolegaat, dan is dit bovendien financieel voordelig voor jouw erfgenamen. Fracarita Belgium betaalt dan immers in ruil voor de gift, de successierechten van je familieleden of kennissen.

Vermeld steeds duidelijk Fracarita Belgium vzw en het ondernemingsnummer 0409.096.015 in het testament. Contacteer ons vrijblijvend en in alle vertrouwen voor meer informatie, of informeer je bij jouw notaris.

Wat is een duolegaat?

Via een duolegaat of een legaat ‘vrij van erfbelasting’ verlicht u bij overlijden de zware fiscale last voor uw nabestaanden en steunt u tegelijkertijd een goed doel zoals Fracarita Belgium.

 

Waarom kiezen voor een duolegaat?

Stel, u komt te overlijden. Dat brengt niet alleen emotioneel leed met zich mee voor uw nabestaanden, maar kan ook fiscaal duur uitvallen doordat zij erfbelasting verschuldigd zijn op wat zij verkrijgen uit uw testament. De tarieven van de erfbelasting lopen al snel op van 25% tot 55%.

Met een duolegaat drukt u de erfbelasting voor uw nabestaanden en steunt u tegelijkertijd Fracarita Belgium. Door voor een duolegaat te kiezen, gaat enerzijds een deel van uw nalatenschap naar Fracarita Belgium, en zullen anderzijds uw broers/zussen, verdere familieleden en/of derden netto meer overhouden.

Een duolegaat wordt opgenomen in een testament en heeft dus pas uitwerking bij het overlijden van de testator. U kunt uw testament steeds herroepen of aanpassen als uw wensen zouden wijzigen (bv. toevoegen of schrappen van legatarissen, een ander goed doel opnemen,…). Zo lang u leeft, blijft u dus volledig eigenaar van uw vermogen.

 

Hoe werkt een klassiek duolegaat?

Het duolegaat is eigenlijk een dubbel legaat (vandaar de naam ‘duo’legaat). De personen die u op deze manier begunstigt (= bijzondere legatarissen), moeten bijgevolg niet zelf zorgen voor de afhandeling van de nalatenschap en het indienen van de fiscale aangifte. Dat gebeurt door een goed doel (= algemene legataris). Samengevat gaat het als volgt in zijn werk:

  1. De testator kent via zijn/haar testament een legaat (= een voorwerp, een som geld,…) toe aan de nabestaanden (bijzondere legatarissen) én aan het goede doel (algemene legataris)
  2. Het goede doel betaalt slechts een laag tarief erfbelasting (8,5%) op het legaat dat haar toekomt.
  3. Naast de verschuldigde erfbelasting van 8,5% op haar eigen legaat, krijgt het goede doel eveneens de last opgelegd om de erfbelasting op het legaat dat de bijzondere legatarissen toekomt, te betalen.
  4. Tot slot wordt het goede doel ook verplicht om aan de bijzondere legatarissen een nettobedrag (vrij van erfbelasting) uit te keren.

Bron: website KBC