Een dure onderneming

Heb je materiaal dat je graag aan onze partners in Afrika (Grote Merengebied) zou schenken? Fijn dat je aan ons denkt, maar het verzenden van materiaal is een dure onderneming!

 

Wat is minder bruikbaar?

Kijk even onderstaande principes na om te bepalen of het materiaal voor ons bruikbaar is:

  • Om lokale economische ontwikkeling te ondersteunen, sturen wij in principe geen materiaal op dat gemakkelijk ter plaatse aan te kopen is of door lokale ondernemers wordt gemaakt. Denk maar aan schoolbanken.
  • Wij sturen geen tweedehandskledij op, tenzij het om professionele kledij gaat (verpleegsterjassen, beschermkledij voor de technische ateliers in scholen, …)  die nog in goede staat verkeert.
    Wil je jouw tweedehandskledij toch ten goede laten komen aan onze projecten? Deponeer ze dan in een rode container van Wereld Missie Hulp met een sticker van de Zuidactie. Een deel van de opbrengst gaat naar het betrokken project. Hier vind je een lijst van de Wereldmissiehulpcontainers ten voordele van Fracarita Belgium. In een persbericht van WMH lees je waarom je je kledij best niet in een commerciële kledingcontainer steekt.
  • Kan het onderhoud en de beschikbaarheid van nodige wisselstukken of benodigdheden voor verbruik ter plaatse gegarandeerd worden? Het heeft bijvoorbeeld geen zin een gespecialiseerde printer op te sturen als de nodige inktpatronen lokaal niet verkrijgbaar zijn.

 

Wat kan wel nuttig zijn?

Medische apparatuur, labo-uitrusting of ziekenhuismateriaal in goede staat (geen bedden), sportuitrusting voor de scholen en centra, materiaal voor de technische ateliers van de scholen en orthopedisch materiaal kunnen eventueel nuttig zijn. Sowieso zullen wij bij elk aanbod bekijken of er nood is aan het materiaal bij onze partners en of er een betaalbare manier is om de goederen op korte termijn ter plaatse te krijgen. Neem contact op met Rudy Vaernewijck voor meer informatie. Stuur een mailtje naar rudy.vaernewyck@fracarita.broedersvanliefde.be of bel hem op via 09 398 70 60.