Dit doen we met jouw euro - zo besteden we jouw gift/schenking

Hoe besteden we jouw geld? Dat zit zo: 90% van de schenking komt rechtstreeks ten goede aan het project waarvoor ze werd gedoneerd. Dat betekent dat we slechts 10% inhouden als beheerskosten. Dat zijn onvermijdelijke kosten voor de opvolging van de projecten, rapportage en administratie (boekhouding en controle door de bedrijfsrevisor, het opstellen en versturen van de fiscale attesten,…). De overige werkingskosten en kosten voor fondsenwerving en communicatie van onze ngo worden gedragen door de congregatie Broeders van Liefde en daarvoor bestemde subsidies.

Wil jij ook een steentje bijdragen aan onze projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika? Jouw gift zorgt ervoor dat we samen het aanbod van aangepaste zorg en kwaliteitsvol onderwijs kunnen bestendigen of uitbreiden. Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen.