0,7 procent investeren in een betere wereld is geen idealisme maar noodzaak

Ondanks de bewezen impact én de gigantische noden vandaag, is de Belgische besteding aan ontwikkelingssamenwerking gedaald van 0,64% in 2010 tot 0,46% van het bruto nationaal inkomen in 2021. Dit terwijl de internationale doelstelling 0,7% is, iets wat de regering keer op keer heeft bevestigd. Lees de opinie, die Fracarita Belgium mee ondertekende. 

Lees verder!

Stel je kandidaat voor onze Zuidreis 2023!

Voor de medewerkers van de scholen en voorzieningen van de Groep Broeders van Liefde in België organiseert de ngo Fracarita Belgium elk jaar een Zuidreis naar partners van de Broeders van Liefde in Rwanda en Oost-Congo. In 2021 en 2022 organiseerden we wegens de coronapandemie geen Zuidreis. Maar na het succes van de vorige vijftien Zuidreizen herhalen wij het beproefde concept opnieuw op de Zuidreis 2023.

Lees verder!