Yes! Het Maendeleo Jeugdcentrum, één van onze partners in Tanzania, werd geselecteerd voor “De Warmste Week”. De solidariteitsactie van de VRT draait dit jaar rond het maatschappelijk thema “Kunnen zijn wie je bent”. Het Wasichana vormings- en coachingsprogramma voor meisjes van het jeugdcentrum past volledig binnen dit thema. Meisjes die slachtoffer werden van een kindhuwelijk krijgen via dit programma de kans om hun droom waar te maken: als gedwongen schoolverlater toch een beroepsopleiding volgen en een eigen zaakje opstarten. Kom jij ook in actie voor De Warmste Week en kwetsbare meisjes in Kigoma?

Wasichana vormings- en coachingsprogramma Fracarita Belgium, Kigoma, Tanzania

Over het Wasichana project

Heel wat meisjes in Tanzania dromen ervan om thuis later een eigen naaiatelier of eethuisje op te starten. Maar voor meisjes die op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden blijft dit een ongrijpbare droom. Ze raken zwanger en moeten definitief de schoolbanken ruilen voor een leven als huismoeder. Vaak loopt het huwelijk stuk en blijven het meisje en haar jonge kroost alleen achter. Via het Wasichana vormings- en coachingsprogramma krijgen deze meisjes toch de kans om hun dromen waar te maken en te worden wie ze altijd al hadden willen zijn: een jonge onderneemster vol ambitie.

Voor deze meisjes loopt er reeds enkele maanden een technische opleiding tot naaister/kok waar een 40-tal meisjes aan deelnemen. Het tweede onderdeel, nl. de opstart van een eigen zaakje en de begeleiding daarvan in de aanvangsfase, kan in februari 2022 reeds van start gaan. Het Wasichana project is onderdeel van het door de Tanzaniaanse overheid erkende Maendeleo Jeugdcentrum van de Broeders van Liefde in Kigoma.

Wasichana vormings- en coachingsprogramma Fracarita Belgium, Kigoma, Tanzania

Wat hebben de meisjes nodig?

Voor elk van de meisjes die een naaiopleiding volgt wordt een naaimachine aangekocht zodat ze thuis haar eigen naaiatelier kan opstarten of zich met enkele anderen kan verenigen in een coöperatie. De naaimachines dienen over twee jaar tijd terugbetaald te worden aan de organisatie, zodat met dit vrijgekomen kapitaal opnieuw naaimachines kunnen worden aangekocht voor een nieuwe groep kwetsbare meisjes. Hetzelfde model wordt toegepast voor de meisjes die een koksopleiding volgen. Daarnaast wil Fracarita Belgium het DWW fonds ook gebruiken om de meisjes een korte training in ondernemerschap te geven gevolgd door een periode van coaching zodat ze hun eigen zaak of coöperatieve succesvol kunnen uitbouwen.

Wasichana vormings- en coachingsprogramma Fracarita Belgium, Kigoma, Tanzania

Impact van het project

De doelgroep zijn meisjes en jonge vrouwen (15-26 jaar) die om verscheidene redenen (tienerzwangerschap, kindhuwelijk, verkrachting, …) hun dromen hebben moeten opbergen om na hun opleiding een eigen bescheiden zaak te kunnen opstarten. Allen zijn ze momenteel alleenstaand (verlaten door hun echtgenoot, partner of familie), en moeten ze zonder noemenswaardige inkomsten zien te overleven, vaak samen met één of meerdere jonge kinderen. Via een eigen zaak kunnen ze thuis zelf inkomsten genereren. Deze zijn nodig om hun eigen kinderen naar school te kunnen laten gaan en voorkomt dat deze kinderen al op zeer jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt. Op die manier kan de vicieuze cirkel van de generatie-armoede doorbroken worden. Heel wat andere meisjes worden zo eveneens geïnspireerd om hun eigen dromen toch te realiseren.

Logo De Warmste Week

Over De Warmste Week

De Warmste Week is de solidariteitsactie van VRT, die jaarlijks wordt georganiseerd in de week voor kerst, van 18 t.e.m. 24 december. Dit jaar kies je niet langer zelf een goed doel, maar gaat het ingezamelde geld naar het DWW Fonds. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en is speciaal opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema van De Warmste Week. Met die ondersteuning zullen we jonge, kwetsbare meisjes in Tanzania de kans kunnen geven om zelf een eigen zaakje op te starten en hen daarin te begeleiden. We zijn bijzonder trots dat dit waardevolle project van onze NGO de selectie haalde!

Warmste Week 2021

Hoe kan jij de Warmste Week steunen?

-> Organiseer ook een coronaproof actie

-> Bestel een vlam of mondmasker

-> Doe een vrije gift voor de Warmste Week 

Overschrijvingen, stortingen en donaties die je via de Warmste Week website doet, geven geen recht op een fiscaal attest.

Ontvang je graag een fiscaal attest?

Dan kan je het Wasichana-project ook rechtstreeks steunen via het rekeningnummer van Fracarita Belgium BE51 4459 6281 2162 met gestructureerde mededeling +++024/2520/21034+++. Als het totale bedrag van jouw giften op jaarbasis € 40 of meer bedraagt, bezorgen wij jou in het voorjaar van het volgende jaar een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt maar liefst 45% van het gestorte bedrag. Een gift van € 100 kost jou op die manier in werkelijkheid slechts € 55. Meer info vind je hier.