Affiche Zuidactie 2022 "Girls@School!"

Fracarita Belgium organiseert jaarlijks een Zuidactiecampagne voor een concreet project in het Zuiden. Belgische scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde, maar ook ruimer, organiseren gedurende een jaar fondsenwervende acties voor het project. Met de Zuidactie van dit jaar proberen we samen zo veel mogelijk Tanzaniaanse meisjes in de schoolbanken en uit de vicieuze armoedecirkel te krijgen.