Fracarita Belgium organiseert jaarlijks een Zuidactiecampagne voor een partner in het Zuiden. Belgische scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde, maar ook ruimer, organiseren gedurende een jaar fondsenwervende acties voor het project. De Zuidactie van dit jaar focust op het leven van Afrikanen op de vlucht, hun trauma’s, hun veerkracht en de manier waarop ze door onze partners in de regio worden begeleid in hun verwerkingsproces.