Maendeleo Jeugdcentrum, Kigoma, Tanzania - Fracarita Belgium - Broeders van Liefde

Fiscaal attest

Als het totale bedrag van jouw giften op jaarbasis € 40 of meer bedraagt, bezorgen wij jou in het voorjaar van het volgende jaar een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt maar liefst 45% van het gestorte bedrag. Een gift van € 100 kost jou op die manier in werkelijkheid slechts € 55.

Om wettelijke redenen kan het fiscaal attest alleen uitgereikt worden aan de rekeninghouder van de overschrijving. Doe je een online gift? Dan is het belangrijk dat je in het formulier jouw officiële voornaam (zoals op je identiteitskaart) en correct adres vermeldt. Voor giften vanaf 1 januari 2024 kunnen wij alleen nog een fiscaal attest afleveren als we ook over jouw rijksregisternummer beschikken. Dat kunt u hier doorgeven.

Wij kunnen enkel een fiscaal attest uitreiken voor giften waar niets tegenover staat. Steun je een actie ten voordele van Fracarita Belgium en staat daar iets tegenover (een maaltijd, een gadget, deelname aan een event), dan kunnen wij geen fiscaal attest uitreiken. Evenmin als je betaalt voor een dienst die Fracarita Belgium aan jou leverde.

Stort je de opbrengst van een actie door die de som is van verschillende giften van derden? Ook dan kunnen wij jou geen fiscaal attest bezorgen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Fracarita Belgium is goedgekeurd!

Fracarita Belgium onderschrijft de Ethische Code van de RE-EF vzw. U beschikt over het recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden wat met de verworven fondsen gedaan werd. Dat gebeurt via onze mailings, website en Facebookpagina.

Meer info? Zie deze pagina, of via www.re-ef.be

Vragen? contacteer ons.