HVP Gatagara 2019 - peuter op bed - steun maandelijks - structureel steunen

Structureel steunen

Jouw steun maakt wel degelijk het verschil voor kwetsbare mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Structureel steunen helpt Fracarita Belgium op langere termijn te plannen en de ondersteuning voor de partners op een duurzame manier vorm te geven. Via een doorlopende / bestendige opdracht bij jouw bank spreid je je gift over het jaar en is jouw engagement bovendien makkelijk geregeld: wij hoeven je niet telkens opnieuw te vragen of je ons wil steunen en jij kan op elk moment jouw opdracht wijzigen, stopzetten of pauzeren.

Een maandelijkse gift doen aan Fracarita Belgium is eenvoudig online veilig te regelen via deze link. Of je kan het bedrag van je keuze via een doorlopende / bestendige opdracht storten op ons algemeen rekeningnummer:

  • IBAN: BE51 4459 6281 2162
  • BIC: KREDBEBB

Indien je voorkeur uitgaat naar één van onze specifieke partners, dan kan je dit aangeven bij de mededeling.

Hoe besteden we jouw geld? Hoeveel % van mijn donatie gaat effectief naar de partner in het Zuiden?

 

Fiscaal voordeel

Maandelijkse schenkers krijgen een fiscaal attest wanneer hun gift op jaarbasis € 40 of meer bedraagt. De belastingvermindering bedraagt 45% van het gestorte bedrag. Een maandelijkse gift van € 10 kost je op jaarbasis zo geen € 120, maar slechts € 66. Alle info over het fiscaal attest lees je hier.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Fracarita Belgium is goedgekeurd!

Fracarita Belgium onderschrijft de Ethische Code van de RE-EF vzw. U beschikt over het recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden wat met de verworven fondsen gedaan werd. Dat gebeurt via onze mailings, website en Facebookpagina.

Meer info? Zie deze pagina, of via www.re-ef.be

Vragen? contacteer ons.

K-Mille: word jij er ook één uit de duizend?

K-Mille lanceert een oproep om 1.000 leden te vinden voor de K-Mille familie. Een familie die het verschil wil maken! Doe je mee?

Fracarita Belgium zal de giften van de K-Mille familie gebruiken om onderwijs, zorg en welzijn aan te bieden in de projecten. Ze hebben steun nodig voor werkingskosten en materiaal om al die projecten kwaliteitsvol verder uit te bouwen zonder dat de armsten uit de boot vallen. De ngo garandeert je dat 90% van jouw maandelijkse gift volledig naar de projecten gaat. Maximaal 10% wordt dus gebruikt om correcte opvolging te kunnen doen van de projecten. Fracarita Belgium beheert het geld zoals een goede huisvader dat doet.