Internationale Vrouwendag - meisjes in Wasichana, deelproject Maendeleo Jeugdcentrum, Kigoma, Tanzania

Woman empowerment in Tanzania!

Meisjes aan de top op deze Internationale Vrouwendag! Vandaag zetten we een initiatief in Tanzania in de kijker, waar woman empowerment duidelijk geen loos begrip is. Voor meisjes met een problematische sociale achtergrond uit Kigoma (Tanzania), is Wasichana het begin van een heel nieuw verhaal in hun leven.

Herlancering Zuidactie Fracarita Belgium 2020-2021 "Fuerza, mamá!"

Herlancering Zuidactie “Fuerza, Mamá!”

De Zuidactie “Fuerza, Mamá!” werd via een Zoomsessie opnieuw gelanceerd. Zo’n 150 lokale promotoren en directies van scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde namen deel. Ze kregen te horen wat de impact is van de pandemie op het Zuiden en hoe je coronaproof campagne kan voeren.

Coachingprogramma Fondation d'Harcourt

Regionaal coachingprogramma in het Grote Merengebied

In het Grote Merengebied wordt met de steun van Fondation d’Harcourt gewerkt aan een regionaal coachingprogramma. Het doel van dit programma is de kwaliteit van het verpleegkundig handelen in de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren via begeleiding op de werkvloer door een collega-coach. De coaches worden binnen het Grote Merengebied hiertoe opgeleid.

Verhoogde belastingvermindering in 2020 voor giften

Verhoogde belastingvermindering in 2020 voor giften

Steun je in 2020 de projecten van Fracarita Belgium voor 40 euro of meer? Dan heb je extra fiscale voordelen! Giften gedaan in het kalenderjaar 2020 zijn aftrekbaar ten belope van 60% i.p.v. 45%. Daarnaast kan voortaan 20% van het bedrag van het netto inkomen worden ingegeven als belastingvermindering, in plaats van 10%.

Affiche Zuidactie 2020-2021. Gezin Claudia met mondmaskers.

Herlancering Zuidactie in 2021

De coronacrisis trof ons midscheeps, in volle Zuidactieperiode. Toch verdient het project in Nicaragua onze volle steun. Daarom zullen we de Zuidactie “Fuerza, Mamá!” herlanceren in 2021. Zo kunnen we de doelstelling van de medewerkers en vrijwilligers in Nicaragua toch helpen realiseren: voorkomen dat kinderen in de stad Granada hun leven op straat moeten doorbrengen.