Psychiatrisch ziekenhuis Kasaka

Ziekenhuislabo operationeel voor een achtergestelde regio in Tanzania

De Tanzaniaanse Noord-West provincie is een achtergestelde regio. De gezondheidszorg laat er vaak nog te wensen over. Zeker in het binnenland. In samenwerking met de lokale autoriteiten wordt in Kasaka het psychiatrische centrum Saint-Cornelius uitgebouwd om ook als ziekenhuis basis somatische zorg te verstrekken aan de lokale bevolking.

Verhoogde belastingvermindering in 2020 voor giften

Verhoogde belastingvermindering in 2020 voor giften

Steun je in 2020 de projecten van Fracarita Belgium voor 40 euro of meer? Dan heb je extra fiscale voordelen! Giften gedaan in het kalenderjaar 2020 zijn aftrekbaar ten belope van 60% i.p.v. 45%. Daarnaast kan voortaan 20% van het bedrag van het netto inkomen worden ingegeven als belastingvermindering, in plaats van 10%.

Affiche Zuidactie 2020-2021. Gezin Claudia met mondmaskers.

Herlancering Zuidactie in 2021

De coronacrisis trof ons midscheeps, in volle Zuidactieperiode. Toch verdient het project in Nicaragua onze volle steun. Daarom zullen we de Zuidactie “Fuerza, Mamá!” herlanceren in 2021. Zo kunnen we de doelstelling van de medewerkers en vrijwilligers in Nicaragua toch helpen realiseren: voorkomen dat kinderen in de stad Granada hun leven op straat moeten doorbrengen.

Laat je Joselyne ook nu niet in de steek?

Lees hier de open brief van onze coöperant Frank Verhoeven, die ervoor gekozen heeft om in deze coronatijden in Burundi te blijven. Onze psychiatrische centra dreigen er het contact te verliezen met hun patiënten, die daardoor hun consultaties en broodnodige medicatie zouden missen.

Een virus kent geen grenzen, solidariteit gelukkig ook niet

Het coronavirus dreigt voor miljoenen mensen wereldwijd, en in het bijzonder in het Zuiden, de fatale klap te worden in een opeenstapeling van crisissen. We kunnen dit niet laten gebeuren. Bijna 200 Belgische organisaties en initiatieven, waaronder Fracarita Belgium, dringen aan op duurzame oplossingen gebaseerd op solidariteit en schreven een gemeenschappelijk statement.

Ook in HVP Gatagara gebruiken ze mondmaskers om de patiënten te verzorgen. COVID-19 - coronavirus - corona - impact - Fracarita Belgium - Broeders van Liefde

Impact van COVID-19 bij onze partners in het Zuiden

De wereld is al ruime tijd in de ban van COVID-19. Onze partners in het Zuiden nemen zoveel mogelijk maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en te vermijden. Ze bereiden zich voor op het moment dat er eventueel mensen besmet geraken die in onze voorzieningen werken, opgenomen zijn of langs komen voor zorg.

Neuropsychiatrisch centrum in Lubumbashi ontvangt nieuwe medische apparatuur dankzij Belgische partner UCB

Neuropsychiatrisch centrum in Lubumbashi ontvangt nieuwe medische apparatuur dankzij Belgische partner UCB

Onze partner in Lubumbashi, DR Congo, ontving nieuwe medische apparatuur dankzij een gift van het farmaceutische bedrijf Union Chimique Belge (UCB). Het Neuropsychiatrisch Centrum Dr. Joseph Guislain (CNPJG) is hiermee het enige centrum in de provincie Haut-Katanga die nu over dergelijke toestellen beschikt. Het maakt een nog betere diagnose mogelijk voor mensen met een neurologische aandoening en biedt patiënten de beste behandeling.